e- supermarket

!      210 9483111       

Home SuperMarket B2B


ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ B2B - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
H Ιστοσελδα www.homesupermarket-b2b.gr εναι να ηλεκτρονικ κατστημα πλησης ειδν Super market. Aποτελε την ηλεκτρονικ παρουσα της εταιρεας Home Super Market B2B AE. με (ΑΦΜ: 997182489, ΔΟΥ: ΦΑΕ Πειραι ), και εδρεει στην διεθυνση Ερμο 6 Αθνα 10563  με υποκατστημα  Ισμνης 57, 17675 Αθνα Τηλ: 210-9483111, Fax: 210-9484012. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Απαρατητη προπθεση για την ναρξη της μεταξ μας συνδιαλλαγς εναι η γνωστοποηση απ πλευρς σας κποιων προσωπικν σας στοιχεων. ταν κνετε μια παραγγελα, θα σας ζητσουμε το πλρες ονοματεπνυμ σας, τη διεθυνση στην οποα θα αποσταλον τα προντα, τον αριθμ του σταθερο σας τηλεφνου ( ποιο λλο τηλφωνο θλετε), την ηλεκτρονικ σας διεθυνση, και επιπλον για τις επιχειρσεις την επωνυμα, το ΑΦΜ , τη Δ.Ο.Υ και τη δραστηριτητα.Εαν επιλξετε οι πληρωμς σας να γνονται μσω πιστωτικς κρτας μας γνωστοποιετε τον αριθμ και την ημερομηνα λξες της. Τα δεδομνα αυτ, με κανναν τρπο δεν θα αποκαλυφθον, δημοσιοποιηθον πωληθον σε τρτους, εκτς αν αυτ επιβληθε απ κποια Δημσια Αρχ (δικαστριο κλπ.). Τα ευασθητα στοιχεα σας, γνωστοποιονται στην αρμδια τρπεζα (π.χ. αριθμς πιστωτικς κρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ απ τη βση μας, αμσως μετ την ολοκλρωση της παραγγελας σας, εξασφαλζοντας με αυτν τον τρπο ακμη μεγαλτερο εππεδο ασφλειας. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
H Ιστοσελδα www.homesupermarket-b2b.gr χρησιμοποιε το πρωτκολλο SSL, για ασφαλες online εμπορικς συναλλαγς. Με αυτν τον τρπο κρυπτογραφονται λες οι προσωπικς σας πληροφορες, πως ο αριθμς της πιστωτικς κρτας, το νομα και η διεθυνση σας, τσι στε να μην μπορον να διαβαστον να αλλαχτον κατ την μεταφορ τους μσω του Internet. Το πρωτκολλο SSL (Secure Sockets Layer), εναι σμερα το παγκσμιο standard στο διαδκτυο για την πιστοποηση δικτυακν τπων (web sites) στους δικτυακος χρστες και για την κρυπτογρφηση στοιχεων μεταξ των δικτυακν χρηστν και των δικτυακν εξυπηρετητν (web servers). 
Μα κρυπτογραφημνη SSL επικοινωνα απαιτε λες τις πληροφορες που αποστλλονται μεταξ ενς πελτη και ενς εξυπηρετητ (server) να κρυπτογραφονται απ το λογισμικ αποστολς και να αποκρυπτογραφονται απ το λογισμικ αποδοχς, προστατεοντας τσι προσωπικς πληροφορες κατ τη μεταφορ τους. Επιπλον, λες οι πληροφορες που αποστλλονται με το πρωτκολλο SSL, προστατεονται απ ναν μηχανισμ που αυτματα εξακριβνει εν τα δεδομνα χουν αλλαχτε κατ την μεταφορ. 

ΤΟ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
Τα προντα που πωλονται απ την Ιστοσελδα www.homesupermarket-b2b.gr, εναι διαθσιμα και μπορετε να τα πληροφορηθετε ακολουθντας τις οδηγες αναζτησης που παρατθενται στις ιστοσελδες μας και κνοντας "κλικ" στο νομα τη φωτογραφα του αντστοιχου προντος. 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Μα παραγγελα ακυρνεται μνο ταν δεν χει παραδοθε δε βρσκεται στη διαδικασα αποστολς. Δικαωμα ακρωσης νευ επιβρυνσης μχρι 12 ρες μτα την επιβεβαωση της λψης της παραγγελας. Σε λλη περπτωση επιβαρνεται ο πελτης με ξοδα μεταφορς.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για τη διευκλυνση και εξυπηρτηση λων σων επιθυμον να αγορσουν απ το κατστημ μας, το www.homesupermarket-b2b.gr σας διαθτει τους ακλουθους εναλλακτικος τρπους πληρωμς:
1. Με τη χρωση της πιστωτικς σας κρτας. Η χρωση της πιστωτικς σας κρτας γνεται την ημρα ναρξης της διαδικασας αποστολς των προντων. Το www.homesupermarket.gr χει λβει λα τα απαρατητα μτρα για την ασφλεια των συναλλαγν σας μσω της πιστωτικς σας κρτας.
2. Με αντικαταβολ τη στιγμ που θα παραλβετε τα προντα.*Εξαιρονται οι προορισμο εκτς Αθηνν
3. Με τραπεζικ κατθεση σε ναν απ τους παρακτω λογαριασμος.


NATIONAL BANK,  IBAN: .GR83 0110 7240 0000 7240 0472 527
SWIFT: ETHNGRAA 

EUROBANK IBAN: GR54 0260 1850 0001 1020 0490953 

SWIFT: EFGBGRAA

Επσης στο www.homesupermarket-b2b.gr σας δνεται η δυναττητα να διαλξετε αν η πληρωμ σας θα γνει με απδειξη λιανικς πλησης με τιμολγιο. Τιμολγιο εκδδεται σε εταιρες και ελεθερους επαγγελματες εφσον συμπληρσουν κατ την παραγγελα τους τα εξς στοιχεα: Επωνυμα εταιρεας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και επγγελμα για τους ελεθερους επαγγελματες. 

ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ - ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΑΤΤΙΚΗ
Δωρεν αποστολ παραγγελιν για παραγγελες νω των 40€
Για παραγγελες κτω των 40€χρωση μεταφορικν 5€ νευ ΦΠΑ
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
Οι τιμς που αναγρφονται στους σχετικος καταλγους  κτω απ κθε προν αφορον εταιρικος πελτες & δεν συμπεριλαμβνουν ΦΠΑ.

Για στιγμιαο λεγχο της τιμς ενς εδους  με φπα ,διατθεται η επιλογ πνω απ τις κατηγορες των προντων ΜΕ ΦΠΑ.

  Οι τιμς αυτς αφορον τις ποστητες οι οποες εναι διαθσιμες στην αποθκη μας, εν το www.homesupermarket-b2b.gr επιφυλσσεται του δικαιματς του να αναπροσαρμζει τις τιμς. 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΝΗΣΙΑ
Ελχιστη παραγγελα 40€ .Οι τιμς μετ τη σνδεση αλλζουν και συμπεριλαμβνουν τα ξοδα μεταφορς για παρδοση στο χρο σας . (πληροφορες παραγγελας 2109483111) 
Τα μεταφορικ ξοδα για δυσπρσιτες περιοχς υπγονται σε διαφορετικ τιμοκατλογο, ενημερνεστε στο 210-9483111.
Η παραγγελα θα φτσει σε εσς (στον τπο παρδοσης) εντς 48 ωρν για τις περισστερες περιοχς της Ελλδας (απ τη στιγμ που θα σας ενημερσουμε για την αποστολ της παραγγελας), εν ο χρνος παρδοσης προσαυξνεται κατ 48 ρες για δυσπρσιτες περιοχς. 
Χρησιμοποιομε υπηρεσα μεταφορν για την ασφαλ και γργορη αποστολ των προντων. 

 

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΟΝΤΩΝ
Επιστροφς γνονται δεκτς εντς 3 ημερν στη περπτωση που τα προντα πληρον τις αρχικς προδιαγραφς τους , και βρσκονται εντς της ημερομηνας πριν την ανλωσ τους.Τα ξοδα μεταφορς της επιστροφς επιβαρνουν τον πελτη. 

ΔΙΑΦΟΡΑ
1. Ανωτρα βα: Αν για λγους ανωτρας βας (π.χ. κακς καιρικς συνθκες, απεργες κλπ) δεν εναι δυνατ να σας παραδσουμε τα προντα εντς του προκαθορισμνου χρνου θα σας ενημερσουμε μσω e-mail, προκειμνου να μας δηλσετε αν επιθυμετε, υπo αυτς τις συνθκες, την ολοκλρωση της παραγγελας σας.
2. Ευθνη www.homesupermarket-b2b.gr: To κατστημα δεν ευθνεται για ελαττματα κακ ποιτητα των προντων που διαθτει στους πελτες του. λα τα προντα παραλαμβνονται απ τους προμηθευτς συσκευασμνα. Στην περπτωση που στις παραδιδμενες ποστητες αποδεδειγμνα ανευρεθε ελαττωματικ προν διατηρετε το δικαωμα επιστροφς του με δυναττητα αντικατστασς του με δικ μας ξοδα αποστολς επιστροφς των χρημτων σας.
3. Τροποποηση των ρων του παρντος: Το www.homesupermarket-b2b.gr διατηρε το δικαωμα να τροποποιε να ανανενει τoυς ρους και τις προποθσεις συναλλαγν. H εταιρα Home super market B2B AE αναλαμβνει δε την υποχρωση να ενημερνει το παρν κεμενο για οποιαδποτε αλλαγ προσθκη στους ρους.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ -GDPR

Σμφωνα με το νο Ευρωπακ νμο για την προστασα των προσωπικν δεδομνων , ενημερωθετε για τους νους ρους χρσης

AΣΦΑΛΕΙΑ

Η Εταιρα χει λβει λα τα απαρατητα μτρα για τη διαφλαξη της ασφλειας παροχς των παρεχομνων Υπηρεσιν και της τρησης του απορρτου των πληροφοριν που αφορον στους χρστες.

Τα στοιχεα σας φυλσσονται ασφαλ και κρυπτογραφημνα και εξαιρονται απ κθε λλη χρση πλην της αποστολ ενημερωτικν μηνυμτων και εναι τα ελχιστα στοιχεα που απαιτονται προκειμνου να υπρχει μια ποιοτικ επικοινωνα επνω σε ζητματα που σας αφορον

Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα έχει στην κατοχή της στο αρχείο της για τον ως άνω σκοπό θα είναι η Εταιρεία «HOME SUPER MARKET B2B A.E.»,η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Ερμού αρ. 6.

Εκπρόσωπος του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι η «HOME SUPER MARKET B2B A.E.», όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η κατά συναίνεση των φορέων των προσωπικών δεδομένων αποστολή ενημερωτικού υλικού, η οποία έχει διαφημιστικούς σκοπούς και η βελτίωση της αναγνωρισιμότητας της Εταιρείας. Αποδέκτης των προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων είναι μόνο η Εταιρεία. Οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του Home Super Market B2B γίνετε με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@homesupermarket-b2b.gr

Σε περπτωση που δεν επιβεβαισετε τη επιθυμα σας για λψη ενημερωτικν μας ως τις 25/5/2018, θα διαγραφετε απ τη λστα επικοινωνας μας εντς 30ημερν

Ακμα και μετ την επιβεβαωση υπρχει δυναττητα διαγραφς σας απ την λστα ενημερωτικν της Home Super Market B2B  μσω αποστολς e-mail στο info@homesupermarket-b2b.gr , αλλ και μσω ειδικο συνδσμου που υπρχει σε κθε αποστολ ενημερωτικο μηνματος απ την εταιρα μας.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα τους στην Εταιρεία έχουν τα εξής Δικαιώματα:

Tο δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρείας. Πληροφόρησης για: α) Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, β)Τους σκοπούς της επεξεργασίας,τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, γ)Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του, δ) Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, ε) κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του νόμου 2472/1997. Το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν. Το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας. Η συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους –μη ευαίσθητων- δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Η Εταιρεία τηρεί όλες, τις από το Νόμο 2472/1997, υποχρεώσεις της. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή την διακοπή αποστολής του ενημερωτικού υλικού.

Το δικαίωμα αντίρρησης ασκείται και απευθύνεται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχει αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. Για την εξάσκηση του δικαιώματός του αυτού ο κάθε χρήστης μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@homesupermarket-b2b.gr

Η Εταιρεία δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, αποστλοντας e-mail δηλνοντας την ζτηση της διαγραφς τους απ τη βση δεδομνων της, στο info@homesupermarket-b2b.gr

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Ηοme Super Market B2B τηρε και επεξεργζεται μηχανογραφικ αρχεο προσωπικν δεδομνων, που καταχωρονται τα στοιχεα που οι χρστες οικειοθελς δηλνουν. Η διαχεριση και η προστασα των προσωπικν σας δεδομνων διπεται απ τους παρντες ρους, απ τις διατξεις του Ν. 2472/1997 (πως τροποποιηθες ισχει) και απ το ευρωπακ δκαιο.

Η Εταιρα επεξεργζεται τα προσωπικ δεδομνα με σκοπ την υποστριξη, προθηση και εκτλεση της συμβατικς σχσης με τους πελτες της, την προστασα των συναλλαγν και την ενημρωση των πελατν και υποψφιων πελατν για τις παρεχμενες υπηρεσες. 

Το Home Super Market B2B χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για τρεις γενικούς λόγους

• την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις

• την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του Home Super Market B2B

• την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.

• τη βελτίωση της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών και του περιεχομένου (user experience –buying experience) του Home Super Market B2B.

 

ΔΙΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των μελών του Home Super Market B2B σε κανένα τρίτο φορέα. Η Εταιρεία μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν (δεν ισχύουν όλοι οι όροι ταυτόχρονα):

• Έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων

• Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Home Super Market B2B  καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/ και παραγγελιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Home Super Market B2B έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του Home Super Market B2B καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το Home Super Market B2B.

• Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

 

IP ADDRESSES

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο Home Super Market B2B κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.